Informacja o zapisach na obiady.

Odsłony: 273

 

UWAGA !!!

DOTYCZY KLAS I-VIII

 

Zapisy dzieci na obiady będą przyjmowane u intendenta do dnia 4 września - (piątek).

Zapisując dziecko na obiady, rodzice wypełniają kartę zgłoszenia i druk umowy

 

Obiady będą wydawane dzieciom

(tylko i wyłącznie po uprzednim ich zapisaniu przez rodziców/opiekunów)

od dnia 7 września - (poniedziałek).